"római és férfi módjára pontosságra törekvö,mesterkéletlen méltósággal jársz el"


„Minden órában szigorúan tedd fel, hogy mindenkori ügyeidben római és férfi módjára pontosságra törekvő, mesterkéletlen méltósággal jársz el, s hogy minden más elfogultságtól megszabadítod magad. Ezt eléred, ha minden tettedet úgy intézed, mintha az volna az életedben az utolsó: minden léhaság, józan megfontolástól elvonatkozott szenvedélyesség, képmutatás, önzés, sors elleni zúgolódás nélkül.”

Marcus Aurelius

Irodánk, a Stelzel Ügyvédi Iroda 2012. június 20. napján alakult és azóta a 1012 Budapest, Logodi utca 30. szám alatt működik.

Irodánk fő profilja a teljes körű cégképviselet és a klasszikus polgári jog. Ügyfeleinket - akik a gazdasági élet csaknem valamennyi területének szereplői - tartós megbízási jogviszony alapján, illetve eseti megbízások alapján képviseljük. 
A teljes körű képviseletből adódóan Irodánk készíti és karbantartja Megbízói teljes szerződéses állományát, kezeli kintlévőségeit, intézi társasági jogi, cégjogi változásaikat és valamennyi felmerülő jogi vonatkozású kérdésben rendelkezésre áll. Figyelemmel kísérjük és segítjük a gazdasági megállapodások megkötését, már azok tárgyalási szakaszaiban is. Ellátjuk Megbízóink képviseletét peres és peren kívüli eljárásokban, folyamatos jogi tanácsadással segítjük munkájukat, mely kiterjed a Megbízóink partnerei által készített szerződések véleményezésére is. Ügyfeleink kintlévőségeinek kezelése során részt veszünk többek között a fizetési meghagyásos eljárásokban, az egyéb közjegyzői eljárásokban, valamint a felszámolási eljárásokban. 

Mindezeken túl minden esetben ellátjuk Megbízóink jogi képviseletét a közjegyzői okirat alapján, vagy jogerős bírósági/közjegyzői határozat alapján fennálló követelések végrehajtása során lefolytatandó végrehajtási eljárásokban is.

A fentiekből eredően Irodánk szakterülete a gazdasági, kereskedelmi-, ingatlan-, és társasági jog, valamint a munkajog. Széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkezünk a jogügyletekhez kapcsolódó adótervezésben és -tanácsadásban. Ügyfeleink munkáját a közbeszerzési jog területén is segítjük.
Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a felvásárlásokhoz és összeolvadásokhoz kapcsolódó jogterületen (Merge and Acquisition - M&A), ide értve különösen az üzleti konstrukciók kialakítását és az ügyletek megkötését megelőző jogi átvilágítások elvégzését.

Irodánk munkatársai angol és portugál nyelven beszélnek.
Back to Top